แจ้งการกรอกภาวะการมีงานทำ

ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

บัณฑิตสาขาเคมี มรภ.ลำปาง ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่จะเข้ารับปริญญาในปี 2556 นี้ กรุณาเข้ามากรอกภาวะการมีงานทำในเวปไซด์ของมหาวิทยาลัยด้วย

Link เข้า website http://lprumis.lpru.ac.th/End/