แจ้งกำหนดการรับปริญญาบัตรปี 56

ประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

บัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาเคมีทุกท่าน สาขาวิชาขอแจ้งข่าวการรับปริญญาปี 56 นี้ กำหนดการคร่าวๆ ออกมาแล้วว่า ปีนี้ (2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเข้ารับปริญญาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง โดยคงจะมีการซ้อมรับปริญญาในช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคมนี้  รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมให้อีกทีภายหลัง