สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ChulaPress.com