สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 8/2556 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 255

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญเข้าร่วมงาน "สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 8/2556 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arit.lpru.ac.th