การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2556 ผู้สนใจสามารถสอบถามที่ โทร. 8004 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arit.lpru.ac.th