We are Northern Star

สาขาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายพศวัต สิทธิจู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกเคมี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด หนุ่มมั่น สาวเก่ง ในงาน "We are Northern Star" ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 บริเวณ ชั้น 1 ลานลำปาหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปางที่ผ่านมา

news Northern Star 1

 

news Northern Star 2

 

news Northern Star 3

 

news Northern Star 4

 

news Northern Star 5